ADDRESS

Church Road
St Annes, Lancashire.

PHONE

07812575833

Modele pomelnic vii

La Sfânta Liturghie se pomenesc Atât VIII, Cât şi CEI adormiţi – şi este bine ca orice Creştin Care aduce jertfă la autel să aibă pomelnic şi pentru CEI VII şi pentru CEI morţi, pentru că sunt situaţii în care sunt aduse pomelnice fie numai pentru CEI VII , fie numai pentru CEI morţi. Pentru Taina Sfântului Maslu se ADUC numai pomelnice pentru CEI VII. La fel şi pentru slujba Acatistului. Pomelnice numai cu numele celor adormiţi se ADUC pentru slujba Parastasului. Pomelnicul este o listă cu numele persoanelor, în viaţă sau tromperie, pe care le pomeneşte preotul în slujbe sau în rugăciuni. Termenul de pomelnic Vine de la “a Pomeni” – aducere aminte. Deci a Pomeni – în ritualul Creştin – înseamnă a Rosti numele cuiva în cadrul unui serviciu religiós pentru a atrage harul lui Dumnezeu, pentru a căpăta iertarea păcatelor lui etc trebuie să ştim cum se face un pomelnic, adică cum şi ce trebuie scris. În primul rând să avem grijă să scriem PE CEI VII în partea Stângă, iar PE CEI morţi în partea Dreaptă, şi în nici un caz invers, cum am observat PE Naomi pomelnice. Rubrica CELOR VII, aflată în partea Stîngă a pomelnicului, trebuie să înceapă prin pomenirea CELOR Care păstoresc cu ajutorul lui Dumnezeu Sfânta biserică Ortodoxă (de exemplu: teofan mitropolitul), apoi trebuie să scriem numele preotului care ne-a botezat, numele celuJe care ne-a cununat (Dacă preotul care ne-a botezat sau ne-a cununat nu mai trăieşte, trecem numele în partea Dreaptă, la CEI morţi), şi să nu uităm niciodată să trecem numele preotului duhovnic (de exemplu: Vasile preotul). Aşa este bineplăcut lui Dumnezeu să ne rugăm Unii pentru alţii: PREOŢII SE ROAGĂ TOTDEAUNA PENTRU POPOR ŞI POPORUL SĂ SE ROAGE TOTDEAUNA PENTRU PREOŢI ŞI ASTFEL VOR MERGE ÎMPREUNĂ LA CER! Continuăm cu numele părinţilor, naşilor, copiilor, al celor care ne-au făcut bine şi al celor care ne-au făcut rău, şi la Sfârşit trecem şi numele nostru (căci aşa ími Spini părintele meu duhovnic: “roagă-te tu pentru toţi, că de Tine are Dumnezeu grijă!”).

Pomelnicul şi Acatisul se dau la Sfântul autel pentru pomenirea celor pentru care ne rugăm. Acatistul este şi El tot un pomelnic în Care se TREC numai numele celor VII şi se da preoţilor spre a-i Pomeni PE IEC pentru care ne rugăm, înainte de slujba sfântului acatiste (Luni, Marţi şi vineri). Un Bun Creştin, un Creştin autentic nu poate să nu se roage pentru întreaga lume, îmbrăţişându-i PE toti în Dragostea sa. Spre aceasta trebuie boîtes. Aşadar, nu numai pentru CEI de altă credinţă se poate Ruga, ci şi pentru toti CEI Care, de obicei, sunt stigmatizaţi de Societate pentru păcatele Lor mari şi evidente. O poate face în rugăcia sa, Dar o poate face şi la slujba Sfântului Maslu, de pildă, a Acatistului, a Paraclisului, nădăjduind că Mila lui Dumnezeu, atingându-le şi acestora sufletcher UL, îi va Mişca spre înnoirea vieţii. DESPRE CERERILE SFINTEI BISERICI PENTRU TOATE NECAZURILE unele pomelnice cuprind fel de fel de cereri care nu ar trebui să fie scrise, deoarece Sfânta biserică are rugăciuni pentru TOATE necazurile, nevoile şi neputinţele noastre. Pentru a înţelege mai bine de ce trebuie să scriem PE pomelnic doar numele, iată o partea DIN rugăciunile pe care le spune preotul slujitor în Sfântul autel, scoţând părticele (miride) pentru toti CEI al căror nume este scris PE pomelnice, pentru CEI VII, în timp ce spune Prima rugăciune (CEA de mai jos) şi pentru CEI morţi Când spune CEA de-a doua rugăciune: 1. “Primeşte, doamne, jertfa aceasta pentru iertarea păcatelor tuturor fraţilor celor întru Hristos şi pentru tot suempul creştinesc cel necăjit şi întristat, Carea are trebuinţă de ajutorul tău; pentru apărarea Ţării acesteia şi a celor care vieţuiesc Într-însa şi pentru PACEA şi Bună aşezarea întregii Lumi; pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici; pentru mântuirea şi ajutorul celor ce cu osârdie şi cu Frică de Dumnezeu se ostenesc şi slujesc, părinţi şi fraţi ai noştri; pentru CEI trimişi, pentru cei care sunt în călătorie; pentru tămăduirea celor ce Zac în boli; pentru izbăvirea celor robiţi; pentru cei care sunt în judecăţi, în OCNE, în închisori, în izgoniri, în necazuri şi strâmtorări; pentru cei care ne urăsc şi pentru cei care ne iubesc PE Noi; pentru cei care ne miluiesc şi slujesc Nouă şi pentru cei care ne-au cerut Nouă, nevrednicilor să ne rugăm pentru dânşii; pentru fraţii noștri care sunt în slujbe, şi pentru toti CEI Care slujesc şi au slujit în sfânt locaşul acesta “.